Llar d'infants "Els Pesolets"

Horari

Matins de 8:30 a 16:00


Preus


De 8:30 fins 12:30 125€

De 8:30 fins 15:00 152€

De 8:30 fins 16:00 180€ (dinars no inclosos)

MATRICULACIÓ CURS 2013 - 2014


Podeu matricul . lar els vostres infants adreçant - vos a les oficines municipals.

Documentació necessària

  • Full preinscripció omplert i signat( es facilitarà a les oficines municipals )
  • Full domiciliació pagaments omplert amb totes les dades * ( es facilitarà a les oficines municipals )
  • Fotocòpia del DNI dels pares
  • Fotocòpia del llibre de vacunes de l' infant
  • Fotocòpia del llibre família on constin els pares i l' infant
  • Fotocòpia de la tarjeta sanitària de l' infant

BLOC LLAR INFANTS "ELS PESOLETS"


Com arribar
Subscriure a