Informació adreçada als usuaris del servei de telefonia i internet de l’ajuntament

print pdf
05/02/2019

Informació adreçada als usuaris del servei de telefonia i internet de l’ajuntament

Com en el seu dia ja es va comunicar, per part de l’ajuntament de Riudecols, s’ha tramitat expedient per deixar de prestar aquest servei, tanmateix per acord de junta de govern local de data 29 de gener de 2019, s’ha adjudicat en favor de ACTIU ISP S.L, les antenes de comunicacions, que fins ara era el subministrador del servei a compte de l’ajuntament.

Al respecte ha de quedar clar que el contracte del servei que en el seu dia els usuaris varen formalitzar amb l’ajuntament deixarà de tenir vigor en data 28 de febrer de 2019.

Per aquest motiu, tenint present que l’ajuntament deixarà de presentar el mateix servei amb efectes del proper dia 28 de febrer, i amb la finalitat de causar les mínimes molèsties als actuals usuaris, se us concedeix el termini fins al proper dia 20 de febrer ( queda inclòs), amb la finalitat que:

  • 1) Els usuaris, que així ho vulguin, hauran de contactar formalment amb ACTIU ISP S.L. si volen seguir rebent el seu servei.
  • 2) Manifestin, formalment a aquest ajuntament, que es realitzi la portabilitat en favor de de ACTIU ISP S.L.

Tot informant que pel que fa a la gestió de les dades de caràcter personal tenint present que aquestes dades van lligades a la prestació del servei i que l’ajuntament deixarà de prestar-lo per part d’aquest ajuntament aquestes dades seran destruïdes i també així se li comunicarà que ho ha de fer a Actiu ISP SL.

El que s’informa als efectes oportuns.

Anna Aragonès Roc.
L’alcaldessa,
Riudecols.

Documents associats: