ACTA MESA CONTRACTACIÓ PROPOSTA ADJUDICATARI 01/2014 FEDER

print pdf

Núm. Expedient:

Adjudicada provisionalment

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


Obtenció documentació tècnica

Informes dels tecnics municipals sobre les valoracions de les ofertes presentades


Documents

Informe tecnic lot 1 26/02/2015 10:39:57 *

Informe tecnic lot 2 26/02/2015 10:40:01 *

Acta mesa 26/02/2015 10:43:25 *

* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant