Adjudicació contracte explotació servei bar poliesportiu

print pdf

4 Núm. Expedient: 86/2017

DADES DEL CONTRACTE


Tipus: Serveis

Obtenció documentació tècnica:


Documents

Anunci 21/08/2017 11:45:57 *

Bases 21/08/2017 11:45:59 *

Anuncis 07/09/2017 08:54:36 *

* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant