Adjudicació del contracte de l’explotació del bar poliesportiu

print pdf

Núm. Expedient:

Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


Obtenció documentació tècnica


Clausules 17/11/2015 10:47:45 *

Anunci 17/11/2015 10:48:05 *

Mesa 23/11/2015 09:46:33 *

Notificació membres mesa - 2a 16/12/2015 15:19:50 *

* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant