Adjudicació del contracte de l’explotació del bar poliesportiu 2017

print pdf

Núm. Expedient:

Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


Dates i Terminis

Presentació d'ofertes: 11 de maig de 2017

Obtenció documentació tècnica