CONTRACTACIÓ TREBALLS PROFESSIONALS PER REDACCIÓ DEL POUM DE RIUDECOLS

print pdf

Núm. Expedient: REDACCIÓ POUM

Adjudicada provisionalment

DADES DEL CONTRACTE


Obtenció documentació tècnica


Documents

resolució d'inici 03/07/2013 09:51:24 *

* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant