PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL NOU CARRER ENTRE URB. LES COSTES I CARRER CATALUNYA A RIUDECOLS

print pdf

Núm. Expedient: 63/2017

Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


Dates i Terminis

Presentació d'ofertes: 18 de setembre de 2017

Obtenció documentació tècnica


Documents

Projecte 10/08/2017 11:21:56 *

Pclausules 11/08/2017 07:37:49 *

Presspmillores 11/08/2017 07:38:34 *

Anuncilicitacio 11/08/2017 07:39:02 *

Adatalimit 14/09/2017 12:37:12 *

Actasobre1 02/10/2017 10:33:53 *

Aconvocatoriasobre2 02/10/2017 10:33:58 *

Actasobre2 09/10/2017 13:11:44 *

Anunci classificacio 25/10/2017 12:45:14 *

Anunci adjud 09/11/2017 14:53:03 *

Anunci formalitzacio contracte 20/11/2017 12:07:29 *

* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant