Subvencions Diputació de Tarragona

Subvencions Diputació de Tarragona 2018 PAES. Millora de l’enllumenat públic, 13.152,00 € PAM. Renovació dels serveis i pavimentació d’un tram del carrer de Dalt,133.869,00 € Actuacions per protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de banys (platges i piscines), 6.057,03 € Actuacions...
Subvencions Diputació de Tarragona 2017 Actuacions de protecció de la salud pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines): 7.211,97 € Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials de valor cultural: inversions 4.485,80 € Manteniment...
Subvencions Diputació de Tarragona 2016Pam despesa corrent: 18.494,47€Seguretat a zones de bany (piscines): 6.665,13€Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars: manteniment: 7.702,40€Inversions : 5.194,59€Plagues:  2.476,27€Actuacions de protecció de salut pública,...
Subvencions Diputació de Tarragona 2015Pam despesa corrent: 18.494,47€Caracter excepcional sam: 5.429,51€Actuacions de protecció per la salut pública per la seguretat a zones de bany (piscines): 7.702,40€Consultoris mèdics: 1.487,54€Activitats culturals: 480,67 €Gestió i funcionament dels...
Subvencions Diputació de Tarragona 2014 Pla d'acció municipal actuació:amortització de préstec 97.449,49 € Pla d'acció municipal: despeses corrents 2014 18.494,47 € Gestió i funcionament dels equipaments municipals: 2.587,80€ Programes i activitats culturals: 563,15 € Socorrista piscines...
Subvencions Diputació de Tarragona 2012-2013Promoció: Parcs 9.162,23 €Per a inversions en equip. mpals. d'interes ciutadà: 6.000€ Adquisició mobiliari espais municipals i 3.000€ en funcionament i manteniment.Despeses de funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals: 2.021,...
Subscriure a